Voegwerk

Zodra het metselen van de muren gereed is, zal de gevel afgewerkt moeten worden. Veelal wordt gekozen voor een bepaald type voeg. De voeg is een kwetsbare schakel in de gemetselde muur. Bovendien beslaat de voeg circa 20% van het oppervlak van de gevel. Reden genoeg om hier veel aandacht aan te besteden.

Het voegwerk moet van hoge kwaliteit zijn. Om deze kwaliteit te bereiken zijn diverse onderdelen van groot belang. Naast de samenstelling van de voegmortel en de aanbreng methodiek is het vakmanschap van de voeger wel de meest bepalende factor om goed voegwerk te verkrijgen.

Er kan gekozen worden uit diverse voegtype’s. Een platvol, geborstelde-, gekamde-, schaduw- of licht verdiepte voeg bestaat tot de mogelijkheden. Handmatig verdicht wordt een hardheid van VH25, volgens de CUR aanbeveling 61, behaald. Indien een hogere kwaliteit gevraagd wordt passen wij het zogenaamde mechanische verdichten toe.